INFO Spotkanie z Mikołajem już 3 grudnia 2023

Regulamin

Regulamin

SERDECZNIE WITAMY W NASZYM HOTELU !

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

 • Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest recepcja hotelowa,
 • Pokój wynajmowany jest na doby.
 • Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.
 • Opłata za pobyt w hotelu, pobierana jest w dniu przyjazdu.
 • Hotel, ma obowiązek meldunkowy każdego gościa. Uprasza się gości o okazywanie dowodu stwierdzającego tożsamość.
Hotel ma obowiązek zapewnić: 
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa 
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu 
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę 
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie 
 • Hotel może zwrócić 50% opłaty za pozostałe, niewykorzystane dni pobytu, wyłącznie w przypadku nagłego zachorowania gościa, potwierdzonego przez lekarza.
 • Ze względu na to, że doba hotelowa kończy się o godz. 12:00, życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać do godz. 9:00, pobyt zostanie przedłużony w miarę istniejących możliwości,
 • Osoby odwiedzające naszych Gości proszone są o opuszczenie pokoi hotelowych przed godz. 22.00,
 • Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 • Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada Gość hotelowy. 
 • Odpowiedzialność hotelu z tytułu straty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.
 • Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym pokojówki lub recepcji. 
 • Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 • Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Ze względu na niebezpieczeństwo przeciwpożarowe nie zezwala się na używanie w pokojach hotelowych grzejników, żelazek, czajników bezprzewodowych i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju.
 • W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Jedynym miejscem, gdzie można palić jest przedsionek recepcji.
 • Recepcja wydaje tylko jeden klucz od pokoju. Należy go, zatem zawsze zostawiać w recepcji przy opuszczaniu hotelu. Za wydanie 2. klucza pobierana jest kaucja 30 PLN. Za zgubienie klucza opłata wynosi 30 PLN. 
 • Przed każdorazowym opuszczeniem hotelu prosimy zamknąć okna i pokój, a klucz zostawić w recepcji.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez dwa miesiące.
 • W pokojach hotelowych obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
Skip to content